11η Συνεδρίαση,12 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00