Σαν Σήμερα το 1921… 20/10

Στις 20 Οκτωβρίου 1921 την περίοδο που η Ελλάδα επιχειρούσε ακόμα στο μικρασιατικό μέτωπο συνομολογηθηκε μεταξύ της Γαλλίας και της επαναστατικής κυβέρνησης του Κεμάλ στην Αγκυρα, η συνθήκη της Αγκυρας, η οποία αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά ιστορικά παραδείγματα για το πως διαμορφώνονται οι εθνικές στρατηγικές, πως ορίζονται οι διεθνείς συμμαχίες και πόσο εύθραυστα και λεπτά είναι τελικά τα όρια μεταξύ φίλων και εχθρών μέσα στο δαιδαλώδες πεδίο συμφερόντων του διεθνούς περιβάλλοντος.

Η Γαλλία, πρωτεύουσα και εξέχουσα δύναμη του συμμαχικού συνασπισμού της Αντάντ, σύμμαχος της Ελλάδος, μάλιστα γαλλικός και ελληνικός στρατός υπήρξαν συμπολεμιστές στο μακεδονικό μέτωπο, παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες μεταξύ των συμμάχων της Ανταντ, προδίδει φανερά την Ελλάδα και συνάπτει συνθήκη με τον Κεμάλ παρακάμπτοντας μάλιστα την νόμιμη κυβέρνηση της οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έδρευε ακόμα στην Κωνσταντινούπολη.

Με την συνθήκη της Άγκυρας αναγνωρίζεται de facto το καθεστώς του Κεμάλ και επικυρώνεται η κυριαρχία του στο μικρασιατικό μέτωπο καθώς η συνθήκη όριζε την αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από την Τουρκία, την παροχή γαλλικού στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού στον τουρκικό στρατό και παραχώρηση εδαφών στην Τουρκία σπουδαίας στρατηγικής σημασίας στα τουρκοσυριακά σύνορα.

Η απόφαση αυτή των Γάλλων να ενισχύσουν τον Κεμάλ σε βάρος των μέχρι πρότινος συμμάχων τους Ελλήνων υπήρξε καθοριστική για την έκβαση του πολέμου στην Μικρά Ασία.