Ιεροκύρηκας Ι.Μ. Κηφισίας: “Κάθε κρίση, μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι παντοδύναμος”