10 Προτάσεις για τη στήριξη των πολιτών της Μεταμόρφωσης