Παραδώσαμε ρουχισμό στο Λύρειο Ίδρυμα

Το 2021 θα είναι για τη Δημοτική Κίνηση Πολιτεία Πολιτών έτος Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Προσφοράς!!
12 Μήνες -12 Δράσεις!!
Ιανουάριος 2021 παραδώσαμε ρουχισμό στο Λύρειο Ίδρυμα.