16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεταμορφωσης