Ο Σάββας Νάνος στον 94.0 για Mall, 2ο Λύκειο και απογραφή