Ευαγγελία Βασιλοπούλου

Ονομάζομαι ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ και γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Δήμο της Μεταμόρφωσης Αττικής όπου διαμένω μέχρι σήμερα, στην συνοικία του Προφήτη Ηλία. Στην πόλη μας είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιούμαι στο πλαίσιο μιας δημοτικής κίνησης. Επέλεξα την ομάδα της Πολιτείας Πολιτών γιατί προτεραιότητά της έχει τον άνθρωπο και το περιβάλλον που αυτός ζει, εργαλείο της την ελεύθερη και καινοτόμα σκέψη και πράξη της τον δυναμισμό και την ετοιμότητα που απαιτούνται για να μεταμορφώσουμε την πόλη μας σε ένα τόπο ζωντανό, σύγχρονο και φιλόξενο.  Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για να γνωριστούμε.

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Απόφοιτος Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Μaster of Science in Photogrammetry

University of London – UCL

Faculty of Engineering, Dept of Surveying

Spec. in Photogrammetry and GIS Engineering

Πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. – ΠΑ.ΤΕ.Σ.

Ειδ. Εκπαιδευτικός Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης με

Άριστη γνώση Αγγλικών (First Certificate Cambridge Univ., UCL MscEng) και

Γνώσεις που αφορoύν Βάσεις Δεδομένων, GE Smallworld, Oracle Spatial, Ms-Access,

Λογισμικά : Smallworld GIS, ERDAS Imagine GIS, ArcGIS, Autocad, Ms-Office, Project plan, Photoshop, ΟS ms windows

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Δήμο της Μεταμόρφωσης Αττικής όπου και διαμένω μέχρι σήμερα, στην συνοικία του Προφήτη Ηλία. Στην πόλη μας είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιούμαι και επέλεξα την ομάδα της Πολιτείας Πολιτών γιατί προτεραιότητά της έχει τον άνθρωπο και το περιβάλλον που αυτός ζει, εργαλείο της την ελεύθερη και καινοτόμα σκέψη και πράξη της τον δυναμισμό και την ετοιμότητα που απαιτούνται για να μεταμορφώσουμε την πόλη μας σ

Εργάζομαι από τον Οκτώβριο του 1997 ως Eξειδικευμένη Mηχανικός GIS στον Όμιλο ΟΤΕ (Geographical Information Systems – Γεωγραφικά Πληροφoριακά Συστήματα).

Από το 2011 είμαι Προϊσταμένη του Τμήματος “Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών” της Διεύθυνσης Δικτύου Πρόσβασης Σταθερής και Κινητής με έδρα την Παιανία Αττικής. Το κύριο αντικείμενό μου είναι ο συντονισμός της ψηφιακής καταγραφής και ενημέρωσης όλων των τηλεπικοινωνιακών καλωδιακών υποδομών σταθερής και κινητής στο Επιχειρησιακό Σύστημα “OTE GIS”, η διασύνδεση αυτού με τα λοιπά Επιχειρησιακά Συστήματα του Ομίλου για την υποστήριξη αυτοματοποιημένων τεχνικών και εμπορικών διαδικασιών, καθώς και η ανάπτυξη άλλων GIS εφαρμογών  (π.χ. διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δρομολόγηση στόλου οχημάτων, geomarketing κ.α.) για τον Όμιλο.

To διάστημα πριν το 2011 διετέλεσα προϊσταμένη του Τμήματος Τοπογραφικών Υποβάθρων της Διεύθυνσης Δικτύων, με κύριο αντικείμενο την δημιουργία Βάσης Δεδομένων διανυσματικών τοπογραφικών διαγραμμάτων πανελλαδικά όπου συνεργάστηκα με πολλούς Ιδιωτικούς Φορείς αλλά και του Δημοσίου (Εθνικό Κτηματολόγιο, Δήμους, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού κ.α.) για το σκοπό αυτό.

Εργάστηκα ως υπεύθυνη έργου για τον Ανασχεδιασμό των Λειτουργιών του ΟΤΕ και του καθορισμού της μεθοδολογίας ένταξης της νέας τεχνολογίας στην εταιρεία και συμμετείχα στην εκπόνηση PRD του έργου “GIS Δικτύων” (Σχεδιασμός Οργάνωση, Χρονοπρογραμματισμός και Προϋπολογισμός του έργου).

Συμμετείχα ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής, στην ανάπτυξη των εφαρμογών του Συστήματος GIS, τις εκπαιδεύσεις των χρηστών και την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων του τηλεπικοινωνιακού δικτύου (χαλκού και ινοοπτικό) πανελλαδικά και ήμουν μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος (για το Κέντρο Νέου Ηρακλείου) με σκοπό την επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας λογισμικού GIS για την ανάπτυξη του Συστήματος.

Πριν τον ΟΤΕ (1996-1991) συνεργάστηκα με τον Όμιλο Ιnfotop ΑΕ ως Σύμβουλος Μηχανικός Εφαρμογών Θεματικής Χαρτογραφίας και GIS. Συνεργάστηκα σε διάφορα τεχνικά έργα με φορείς όπως οι “Δοξιάδης και Συνεργάτες”, ΓΕΚ ΑΕ,  SPOT Image, ISTAR, EE(FEOGA/JRC), ESA, ERDAS IMAGINE κ.α.

Τέλος για ένα ακαδημαϊκό έτος (1996-1997), υπήρξα Επιστημονικός Συνεργάτης των ΤΕΙ Αθηνών στην Σχολή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών όπου δίδαξα στα Εργαστήρια της Φωτογραμμετρίας Ι.

Είμαι μέλος του ΤΕΕ από το 1991 και της Βρετανικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης από το 1992.

Ασχολούμαι με τον εθελοντισμό για παιδιά και ηλικιωμένους, τον βιομηχανικό σχεδιασμό, την φωτογραφία, την ζωγραφική και την πεζοπορία στην φύση.