Λάμπρος Νάσης

Α. Ακαδημαϊκή Πορεία 

 

Α1. Τίτλοι Σπουδών 

 

 • 2005 – 2008 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Master of Science)

“Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών”

Πανεπιστήμιο Πειραιά, me βαθμό Άριστα

 • 2002 –2003 Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών :

“Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπτυσσόμενες  χώρες ”

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σειρά κατάταξης: 1ος με βαθμό Πολύ Καλά

 • 1997 –2001 Βασικό Πτυχίο: “Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές” Πάντειο Πανεπιστήμιο

Α2. Γλώσσες

 

 • Αγγλικά: Certificate of Proficiency, University of Cambridge (επίπεδο εξαίρετο)

 
Α3. Γνώσεις Υπολογιστών
 

 • Ms Office: Word, Excel, Power- point (επίπεδο εξαίρετο)
 • Χρήση Διαδικτύου   (επίπεδο Εξαίρετο)

 

Α4. Δεξιότητες / Ικανότητες

 

Συμβουλευτικές

υπηρεσίες διαχείρισης

Στρατηγική Στρατηγική Οργανισμών
Επιχειρηματική Ανάλυση Διαχείριση Έργου Βιωσιμότητα
Διαχείριση αλλαγών Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οργάνωση
Προγραμματισμός Έργου Αξιολόγηση κινδύνου Κλιματική Αλλαγή
Στρατηγική Start – ups Επιχειρηματικότητα
Ανάπτυξη επιχείρησης Επιχειρηματική διαδικασία Διαχείριση ομάδας
Διεύθυνση Πωλήσεων Διεθνείς Επιχειρήσεις GDPR
ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001
DPO EXECUTIVE

 

 

Β. Εργασιακή πείρα

 

 

Β1. 11/2008- Σήμερα Define solutions Ltd.

 

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος τμήματος πωλήσεων
 • Συμμετοχή είτε ως Quality Manager είτε ως Project Manager σε όλα τα έργα της εταιρείας

 

Β2. 07/2008- 06/2012 Βουλή των Ελλήνων

 

Επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων

 

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (ως Υπεύθυνος ομάδας) με αντικείμενο τη σύνταξη νομοθεσίας για περιβαλλοντικά θέματα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη διαχείριση προγραμμάτων της ΥΔΑΣ (διενέργεια έκθεσης αξιολόγησης της πορείας των προγραμμάτων)
 • Συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας του Οργανισμού Συνεργασίας για τον Εύξεινο Πόντο για θέματα ενεργειακής διπλωματείας.

 

Β.3. ADVANCED QUALITY SERVICES LTD

 

11/2005 – 8/2008 Advanced Quality Services Ltd.

 

Business Consultant – Προϊστάμενος τμήματος Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και Ετοιμασία Προσφορών Δημοσίου Τομέα.
 • Διαχείριση και Ετοιμασία Προτάσεων Επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα (δηλ. την εκπόνηση του business plan)
 • Διαχείριση και Ετοιμασία Προτάσεων Επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στον Επενδυτικό Νόμο 3299 (δηλ. την εκπόνηση μελέτων βιωσημότητας, σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών & παρακολούθηση υλοποίησης) σε πλήθος οργανισμών
 • Συμμετοχή σε έργα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναδιοργάνωσης Δομών και Διαδικασιών, Μελετών κ.α.

 

Β4. 2001- 2004   GREENPEACE HELLAS

 

2003 – 2004 Direct Dialogue Coordinator

 

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση  Προγράμματος  Εξεύρεσης  Οικονομικών Πόρων
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση του Προγράμματος Εξεύρεσης Οικονομικών Πόρων
 • Συγκρότηση και Εκπαίδευση των Ομάδων Εργασίας για Πρόγραμμα Εξεύρεσης Οικονομικών Υποστηρικτών ‘Direct Dialogue’ (μέρος του Προγράμματος Εξεύρεσης Οικονομικών Πόρων)
 • Σχεδιασμός Προγράμματος  Εκπαίδευσης  Ομάδων  Εργασίας
 • Συγκρότηση, Εκπαίδευση και Παρακολούθηση Ομάδων Εργασίας σε άλλες πόλεις

 

2001 – 2003 Direct Dialogue Assistant

 

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στη Συγκρότηση και Παρακολούθηση Ομάδων Εργασίας για Πρόγραμμα Εξεύρεσης Οικονομικών Υποστηρικτών
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση Προγράμματος Εξεύρεσης Οικονομικών Υποστηρικτών
 • Συμμετοχή στο Σχεδιασμό του Προγράμματος Εκπαίδευσης Ομάδων Εργασίας

 

Β.5. 1996- 2000  Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.)

 

Διοικητικός Υπάλληλος Γραφείου Τύπου  (Μερική απασχόληση)

 

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή ως μέλος Ομάδων Εργασίας με σκοπό την μετάφραση (από /στα Αγγλικά) και επιμέλεια κειμένων και εγγράφων (μεταξύ αυτών οδηγίες χρήσης τυχερών παιχνιδιών ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ) καθώς και μελέτες οικονομικού περιεχομένου για την δράση και λειτουργία του Ο.Π.Α.Π. και των αντίστοιχων εταιριών του εξωτερικού
 • Συμμετοχή Ομάδας Εργασίας με σκοπό την Διοργάνωση Συνεδρίων από την Ο.Π.Α.Π Α.Ε.
 • Μέλος Ομάδας Εργασίας για διοικητική υποστήριξη των συνεδρίων της Ο.Π.Α.Π Α.Ε.